Waar geloven wij in?

De Goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van het Woord van God: de Bijbel.

Het Evangelisatiewerk aan onze "Gracht" is ontstaan in een tijd, waarin gelovigen, die het heil in Christus pas hadden gevonden, bij elkaar kwamen in huiskamers om samen opgebouwd te worden in het geloof.
Dit was een begin van een lange reeks van jaren, waarin de Heer zelf deze arbeid in stand heeft gehouden.

Omdat de verwijzingen naar Gods Woord, van bovenstaande essentiële heilsfeiten, op deze plaats te veel informatie bevat, is ervoor gekozen deze in een apart document te vermelden.

Heilsfeitennieuw
PDF – 132,0 KB 1308 downloads