Samenkomsten

Zondagsdienst

Elke zondagochtend komen wij bij elkaar. Aanvang 10.00 uur. 
In deze zondagse eredienst staat de verkondiging van Gods Woord centraal. Deze boodschap is gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel. 
Tevens wordt er tijdens de dienst gezongen uit diverse bundels: Johannes de Heer bundel, Glorieklokken en Opwekkingsliederen. 
Voorbede, dankzegging en aanbidding is ook iedere zondagmorgen een vast onderdeel van de samenkomst. 

Tijdens de dienst worden de kinderen opgehaald om naar de zondagsschool te gaan.

Daar wordt een verhaal verteld en maken ze een leuk werkje

Voor meer informatie over de samenkomsten op zondag kunt u ons een E-mailtje sturen. 
U bent natuurlijk ook van harte welkom om zondagochtend eens te komen kijken. 
U mag komen zoals u bent.

Speciale samenkomsten

Behalve de samenkomsten op zondagochtend worden er regelmatig speciale samenkomsten georganiseerd. 
Zo wordt er enkele keren per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. Dit doen wij ter nagedachtenis aan het lijden en sterven van Onze Here Jezus Christus. Iedereen die gelooft in het verlossende bloed van de Here Jezus Christus is hierbij van harte welkom. Een paar vaste data voor deze viering is op Goede Vrijdag.
Indien er behoefte aan is vinden er ook doopdiensten plaats. Deze doop is op verzoek van de dopeling(en) en vindt plaats door onderdompeling. 
Voor meer informatie kunt u ons gerust een E-mailtje sturen.