De Koninklijke en Vaderlijke Herder  |  Overdenkingen uit Psalm 23  |  Jack Nugter

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” Psalm 23:1 - 3 

Zo begint deze prachtige Psalm 23, een Psalm die overbekend is, op verschillende wijzen gezongen wordt en veel tot bemoediging is geweest en zal zijn. 

Na er ruim een jaar aan gewerkt te hebben, kan ik met dankbaarheid meedelen dat ik een boek over deze Psalm geschreven heb, die nu uitgegeven en verkrijgbaar is. 

Het boek heeft twaalf hoofdstukken en na elk hoofdstuk zijn er een aantal vragen. Om die reden is het boek, naast persoonlijk gebruik, ook te gebruiken bij Bijbelstudies en huiskringen. 

Het boek telt in totaal 173 pagina’s en de tekst heeft een iets groter lettertype dan normaal. Dit laatste om het lezen voor iedereen makkelijker te maken en daarnaast om rekening te houden met ouderen die het boek willen kopen. 

Het boek is verkrijgbaar bij www.bol.com. Mocht u nou voor een kring of gemeente-Bijbelstudie meerdere exemplaren willen, dan kunt u ze beter bij mij bestellen, want dan kan ik ze voor een lagere prijs toesturen. 

Er komen dan wel verzendkosten bij en we kunnen u - aangezien we geen bedrijf zijn en het boek onder eigen naam hebben uitgegeven - dan geen factuur met btw toesturen.