Het laatste nieuws op de website

.

En de tijd is:

De locatie waar wij samenkomen is:

Dorpscentrum Oegstgeest

Lijtweg 9,

2341 HA Oegstgeest.

Dagelijks Woord:

Lied van de week

Hier kunt u zelf een lied van de week opgeven.

 

Om onze website actueel te houden is één van de voorwaarden, dat er regelmatig nieuwe content wordt aangeboden. U kunt ons daarbij helpen in de vorm van een gedicht, een getuigenis, een bijzonder verhaal, etc.

Lees verder . . . . .

  

De Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG) is eeen geloofsgemeenschap van Christenen die vanuit de kracht van het geloof gezamenlijk en individueel de Here willen dienen. Deze gemeenschap is gevestigd aan de Lijtweg 9 te Oegstgeest. Het bouwen aan de onderlinge gemeenschapsband zien wij als een belangrijk uitgangspunt van het werk des Heren. Vanuit deze gemeenschaps band organiseren wij de zondagse eredienst, jeugdwerk, bijbelstudies en evangelisatieacties. In onze gemeente bestaat geen administratieve vorm van lidmaatschap. Wel mogen wij als een hechte  gemeenschap van gelovigen functioneren, waarin de leden verenigd zijn onder ons Hoofd, de Here Jezus Christus. Iedereen, van elke signatuur, is derhalve welkom om in geloof de gemeenschap te vormen.

 De STEG heeft geen vaste voorganger. De dagelijkse zorg van de geloofsgemeenschap ligt in de handen van dienende broeders en zusters. Elke zondagmorgen wordt dankbaar gebruik gemaakt van gastsprekers.

 

Deze website is geoptimaliseerd voor gebruik op uw smartphone. Wanneer u de Quick Reference (QR) code scant verschijnt de website op uw smartphone  met onderin de o.a. button "Kaart". Hiermee kunt u de routeplanner naar de Lijtweg 9 te Oegstgeest. activeren.