En de tijd is:

De nieuwe locatie is:

Dorpscentrum Oegstgeest

Lijtweg 9,

2341 HA Oegstgeest.

Dagelijks Woord:

De Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG) is eeen geloofsgemeenschap van Christenen die vanuit de kracht van het geloof gezamenlijk en individueel de Here willen dienen. Deze gemeenschap is gevestigd aan de Lijtweg 9 te Oegstgeest. Het bouwen aan de onderlinge gemeenschapsband zien wij als een belangrijk uitgangspunt van het werk des Heren. Vanuit deze gemeenschaps band organiseren wij de zondagse eredienst, jeugdwerk, bijbelstudies en evangelisatieacties. In onze gemeente bestaat geen administratieve vorm van lidmaatschap. Wel mogen wij als een hechte  gemeenschap van gelovigen functioneren, waarin de leden verenigd zijn onder ons Hoofd, de Here Jezus Christus. Iedereen, van elke signatuur, is derhalve welkom om in geloof de gemeenschap te vormen.

 De STEG heeft geen vaste voorganger. De dagelijkse zorg van de geloofsgemeenschap ligt in de handen van dienende broeders en zusters. Elke zondagmorgen wordt dankbaar gebruik gemaakt van gastsprekers.

Deze website is geoptimaliseerd voor gebruik op uw smartphone. Wanneer u de Quick Reference (QR) code scant verschijnt de website op uw smartphone  met onderin de o.a. button "Kaart". Hiermee kunt u de routeplanner naar de Lijtweg 9 te Oegstgeest. activeren.

Lied van de week

Hier kunt u zelf een lied van de week opgeven.

N I E U W : De Koninklijke en Vaderlijke Herder  |  Overdenkingen uit Psalm 23  |  Jack Nugter

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” Psalm 23:1 - 3 

Zo begint deze prachtige Psalm 23, een Psalm die overbekend is, op verschillende wijzen gezongen wordt en veel tot bemoediging is geweest en zal zijn. 

Na er ruim een jaar aan gewerkt te hebben, kan ik met dankbaarheid meedelen dat ik een boek over deze Psalm geschreven heb, die nu uitgegeven en verkrijgbaar is. 

Het boek heeft twaalf hoofdstukken en na elk hoofdstuk zijn er een aantal vragen. Om die reden is het boek, naast persoonlijk gebruik, ook te gebruiken bij Bijbelstudies en huiskringen. 

Het boek telt in totaal 173 pagina’s en de tekst heeft een iets groter lettertype dan normaal. Dit laatste om het lezen voor iedereen makkelijker te maken en daarnaast om rekening te houden met ouderen die het boek willen kopen. 

Het boek is verkrijgbaar bij www.bol.com. Mocht u nou voor een kring of gemeente-Bijbelstudie meerdere exemplaren willen, dan kunt u ze beter bij mij bestellen, want dan kan ik ze voor een lagere prijs toesturen. 

Er komen dan wel verzendkosten bij en we kunnen u - aangezien we geen bedrijf zijn en het boek onder eigen naam hebben uitgegeven - dan geen factuur met btw toesturen. 

Om onze website actueel te houden is één van de voorwaarden, dat er regelmatig nieuwe content wordt aangeboden. U kunt ons daarbij helpen in de vorm van een gedicht, een getuigenis, een bijzonder verhaal, etc.

Lees verder . . . . .