Vader's liefdesbrief

Mijn kind,                                

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld  Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld  Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan  Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen  Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al  Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit  Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing  Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek  Psalm 139:16

 

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven  Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt  Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder  Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd  Psalm 71:6

 

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde  1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde  1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent  1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader  Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand  Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt  Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest   Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde  Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je  Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je  Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen  Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit  Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien  Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden  Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd  Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen  Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt  2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet  2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je  Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen  Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen  Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus  Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien  Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij  Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta  Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk  2 Corinthiërs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen  2 Corinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou  1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen 

Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook  1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde  Romeinen 8:38-39 Kom thuis en

Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?  Johannes 1:12-13
Ik wacht op je Lucas 15:11-32

 

je Vader,   Almachtig God