Doelstelling

De STEG  heeft tot doel geestelijk leven te wekken en te versterken en de gemeenschap van gelovigen te bevorderen zonder onderscheid van gezindheid, teneinde de gelovigen toe te rusten voor de taak welke zij hebben.