Overdenking

Het volgende interview brengt je tot nadenken:

De dochter van evangelist Billy Graham, genaamd Anne Graham-Lotz, werd tijdens een TV-show geïnterviewd naar aanleiding van de schoolmoorden in Amerika. Jane Clayson stelde de vraag: “Hoe kan God dit allemaal laten gebeuren?” Anne gaf een buitengewoon diepgaand antwoord.

Ze zei het volgende:

”Ik geloof dat God hier diep bedroefd over is, net als wij dat zijn! Maar we hebben God jarenlang gezegd uit onze scholen, uit onze regering en uit ons leven te vertrekken. Ik geloof dat Hij zich inderdaad teruggetrokken heeft. Hoe kunnen we dan van God verwachten dat Hij Zijn zegen en Zijn bescherming zal schenken, als wij eisen dat Hij ons met rust laat? In het licht van de recente gebeurtenissen, terroristische aanslagen, schietpartijen op school etc. etc. zijn er talloze mensen die leven met veel vraagtekens!

Laten we eens terugkijken! Ik geloof dat het begon toen Murray O’Hara (ze was vermoord en haar lichaam is nog maar pas geleden teruggevonden) klaagde dat ze geen bijbelonderricht meer op school mocht geven. Wij zeiden: Oké! 

Daarna zei iemand: “Wij kunnen maar beter de Bijbel op school niet meer lezen”. De Bijbel die zegt: “Gij zult niet doden, gij zult niet stelen en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf!” Wij zeiden: Oké! 

Toen zei dr. Benjamin Spock dat we onze kinderen vooral geen pak voor hun broek moesten geven als ze zich misdroegen, want dan zou hun onvolgroeide persoonlijkheid in de war kunnen raken en zelfs hun zelfrespect beschadigd kunnen worden. En wat zeiden wij? Een expert zal toch zeker wel weten waarover hij praat? Dus zeiden wij: Oké! 

Vervolgens zei iemand dat onderwijzers en schoolhoofden onze kinderen niet moeten straffen als zij zich misdragen en de schoolleiding zei ook, dat je de kinderen beter niet kunt aanraken, omdat ze geen negatieve publiciteit en zéker geen proces aan hun broek wilden krijgen. En wij zeiden:Oké! 

Toen zei een wijs iemand van het schoolbestuur: “Omdat jongens nou eenmaal jongens zijn en ze het toch gaan doen, laten we ze dan maar  condooms geven als ze willen. Op deze manier kunnen ze zoveel plezier maken als waar ze recht op hebben. We hoeven trouwens niet aan de ouders te vertellen dat condooms op school te verkrijgen zijn.” En we zeiden: Oké! 

Er kwam nog iemand en die zei: “Laten we tijdschriften uitdelen met foto’s van naakte vrouwen en het “gezonde waardering voor de schoonheid van het vrouwenlichaam” noemen! En we zeiden: Oké! 

Er ging iemand nog een stapje verder en publiceerde foto’s van naakte kinderen en stelde ze zelfs beschikbaar op het internet. En we zeiden: Oké! Het is tenslotte ieders eigen verantwoordelijkheid. 

En toen stelde de entertainment industrie voor: “Laten we TV-shows en films maken, die goddeloosheid en ongeoorloofde seks promoten en laten we muziek maken met thema’s als drugs, moord, zelfmoorddrang en satanische gedachten. Ze zeiden dat het alleen voor de lol was, dat het geen verkeerd effect heeft en dat niemand dit trouwens serieus zal nemen. Dus ga je gang, kijk en luister ernaar! En we zeiden dus: Oké! 

En nu vraagt men zich af waarom onze kinderen geen geweten hebben, waarom ze het goede niet van het kwade onderscheiden en waarom het hen niets kan schelen om onbekenden, klasgenoten of zichzelf te vermoorden. Misschien, als we er lang en diep genoeg over nadenken, kunnen we het ons wél voorstellen. 

Ik denk dat het te maken heeft met: “We oogsten nu wat we eerder hebben gezaaid!”     Wat denk jijzelf?

 

“Er komt een godsdienst…”

Op z’n sterfbed in 1912 profeteerde William Booth, de stichter van het Leger des Heils:

  1. Er komt een godsdienst zonder Heilige Geest
  2. Christenen zonder Christus
  3. Vergeving van zonden zonder berouw
  4. Zaligheid zonder wedergeboorte
  5. Politiek zonder God
  6. En een hemel zonder hel

Herkent u al iets aan de horizon?