Home » ANBI » Beleidsplan

Beleidsplan

De hoofdlijnen worden hier weergegeven en nader ingevuld wanneer de nieuwe website klaar is. Ook na beraad van de oudsten wordt deze overlegd en overdacht en aangevuld met de accurate gegevens van heden 2019.

Dit zal voor 14 november 2019 worden besproken, beschreven en op de website van de ST.E.G worden geplaatst.

  • Werkzaamheden van de stichting.
  • De manier waarop de stichting geld verwerft.
  • Wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beheerd
  • Wijze waarop de besteding van het vermogen van de stichting plaats vindt.